درخواست حذف آهنگ

در صورتی که آهنگی متعلق به شماست یا به هر دلیلی درخواست جذف آن را دارید از طرق فرم زیر به ما اطلاع دهید. پیام شما در اولین فرصت توسط همکاران ما بررسی خواهد شد و نتیجه به شما اطلاع داده میشود.